Van de redaktie.........

" Betrokken burgers hebben vrije meningsuiting, respectvol, relevant voor HK, visie op processen, procedures, participatie, transparantie en democratie. Ook voor reacties op voortgang en controle op eerder vastgesteld beleid. Goed beargumenteerd, ruimte voor repliek, serieuze en controleerbare bronvermelding. Altijd controle op taalgebruik en typefouten ".

Reageren doet u op onze pagina : "Contact met ons".

Redactie 

Wim Hermans

Deelnemer O.B.B.