Mantelzorgwoning vergunningvrij

Mantelzorgwoning bouwen en/of aanpassen vergunningvrij in Hollands Kroon

Mantelzorgcentrum flyer algemeen A5

Flyer mantelzorgcentrum.nl met alle informatie hoe deze organisatie te bereiken etc.

Mantelzorgmakelaar

De mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar brengt eerst uw mantelzorgsituatie in kaart. Zij kijkt samen met u waar u tegenaan loopt op het gebied van bijvoorbeeld de zorg, woonsituatie, welzijn en werk/ inkomen. In onderling overleg besluit u samen met de mantelzorgmakelaar welke regeltaken de mantelzorgmakelaar overneemt.

Voorbeelden van zulke regeltaken zijn:

  • Uitzoeken welke zorg het beste past bij u en bij degene voor wie u zorgt
  • Organiseren van persoonlijke hulp op maat, zoals vervoer, (tijdelijke) opvang of woningaanpassing
  • Onderhouden van contacten met instanties, zoals gemeenten en verzekeraars
  • Bemiddelen met werkgevers over de afstemming van werk en mantelzorg
  • Uitzoeken van wettelijke regelingen, voorzieningen en voorschriften.

Daarnaast biedt de mantelzorgmakelaar onafhankelijke cliëntondersteuning.

 

Heeft u hulp of begeleiding nodig bij zorgtaken, opvoeding, onderwijs, welzijn, wonen of werk & inkomen? En zoekt u iemand die in dit proces met u meedenkt en naast u staat? Dan kunt u gebruik maken van een professionele, onafhankelijke cliëntondersteuner. De mantelzorgmakelaars van het Mantelzorgcentrum bieden cliëntondersteuning. Zij gaan bijvoorbeeld met u mee naar een keukentafelgesprek. Tijdens het gesprek kan de mantelzorgmakelaar uw wensen en behoeften onder woorden brengen. De mantelzorgmakelaar heeft, naast kennis van actuele wet- en regelgeving en de sociale kaart, oog voor de positie van de mantelzorger.

 

Meer informatie: https://www.mantelzorgcentrum.nl/wat-doen-wij/mantelzorgmakelaar

                                                      en............

https://www.zorghulpatlas.nl/wet-maatschapplijke-ondersteuning-wmo-/