Democratische controle en bestuurlijke vernieuwing

Vrijheid, gelijkheid, gemeenschap, duurzaamheid, democratie, vrede
en veiligheid zijn waarden die door de democratie warden beschermd
en die de democratie zelf beschermen.
Lees verder in de Pdf...