• Voorzitter

    Tjeerd.van.Weering@nioz.nl

  • Wnd. voorzitter

    robravensteijn@hotmail.com

  • Secretaris/Penningmeester

    w.sepers@quicknet.nl

Overige leden van de groep

Overige leden van de kerngroep O.B.B.

Wim Hermans                   Webbeheer en Sociaal Domein

Co Kamst                          Veilig Verkeerszaken, Natuur en Recreatie

Arjen Voogt                       Vertegenwoordiger " Anders" , Energiezaken