‘Naar een Adviesraad Sociale Samenleving

 

Is iedereen in beeld in Hollands Kroon? Wordt de gemeenteraad voldoende door haar burgers en organisaties  geïnformeerd en aangestuurd? Van sommige doelgroepen en sectoren weten we dat er communicatie is naar de lokale overheid: Sport, WMO/zorg en sinds kort ook kunst en cultuur. Daarbij zijn lang niet alle activiteiten in beeld die bijdragen aan de leefbaarheid. Een greep: seniorenorganisaties, nieuwe burgers, mantelzorgers, voedselbank, laaggeletterdheid. Kennen zij elkaar? Ondersteunen zij elkaar? Is er sprake van kennis waarover de gemeenteraad zou moeten beschikken? Wij denken van wel.

Landelijk ontwikkelt zich een trend om het brede terrein van leefbaarheid beter te organiseren. Van onderop. Betrokken burgers en lokale organisaties verenigen zich in adviesraden Sociaal Domein (lastige term). Inmiddels telt Nederland 248 adviesraden met een Koepelorganisatie. In Hollands Kroon zou hier een goede stap voorwaarts te maken zijn als vanuit elke windstreek (noord, zuid, oost west) het gesprek op gang kan komen over zaken die spelen in de kernen. Een nieuwe impuls ook voor de participatie die op onderdelen in de ogen van veel burgers tekort schiet.

Hoe denken wij dit aan te pakken? Wij staan een zorgvuldige aanpak voor. Wij willen met betrokken burgers in gesprek over ervaringen. Door die te bundelen en te delen met de gemeenteraad leggen wij onze kaarten op tafel. Dit kan leiden tot een burgerinitiatief, al hangt dit af van onze bevindingen. Ook de raad is momenteel bezig de communicatie te verbeteren. Hun analyses kennen wij niet, hun oplossingen evenmin. Natuurlijk kan dat veranderen. Daar wordt Hollands Kroon beter van.

Belangstelling gewekt? Mail ons:  Redactie@onafhankelijkebetrokkenburgers.nl                                                    meer lezen? www.movisie.nl

We gaan het anders doen

                                      

O.B.B. verandert werkwijze

Het bestuur van de O.B.B. slaat een andere weg in.  Het bestuur van de vereniging ziet zichzelf als aanjager om de samenwerking tussen burger en bestuur te verbeteren. Een win-win situatie, zo vinden wij, nodig ook, zeker als je bedenkt dat slechts 13% van de inwoners vertrouwen heeft in het lokaal bestuur. Dan kan en moet beter.

Er zijn veel inwoners die zichzelf zien als betrokken burgers. Zij hebben de gemeente soms nodig om plannen van de grond te krijgen. Dat vraagt om een dienstverlenende en benaderbare organisatie. Dat valt in de praktijk nog wel eens tegen.

Om verbeteringen tot stand te kunnen brengen wil de O.B.B. burgerkracht mobiliseren. Daar is subsidie voor aangevraagd bij de gemeente. Die is afgewezen. Jammer.  De uitbouw van de O.B.B. gaat vanaf nu meer los van de gemeente. Onze uitgestoken hand blijft. Bestuur en politiek zijn aan zet om meer werk te maken van democratie en participatie.

Wij houden bij hoe zich dat de komende gaat ontwikkelen en zullen u hiervan op de hoogte houden. Tot de volgende verkiezingen houden wij het zeker vol, herkenbaar als een beweging van Onafhankelijke Betrokken Burgers. Spreekt dit u aan? Voelt u zich betrokken op een of meerdere onderwerpen die de gemeente of uw eigen dorp of buurt aangaan, sluit u dan aan. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wij bieden u een podium om op constructieve wijze uw opmerkingen en plannen tot verbeteren aan de orde te stellen. Mogelijk leiden die tot burgerinitiatieven waar Hollands Kroon beter van wordt. Zonder hoop geen toekomst.

Namens het bestuur van de O.B.B.  Rob Ravensteijn

Reageren? Redactie@onafhankelijkebetrokkenburgers.nl