Bijeenkomst 3 oktober - startpresentatie

De opdracht
Sociaal Domein
o Wmo (inclusief wijkteam)
o Jeugdwet (inclusief wijkteam)
o Voorliggend veld
Start aanbesteding 01-09-2015
Start uitvoering 01-07-2016