Laatste nieuws uit Eerste kamer.

De Eerste Kamer stemt in met het voorstel de benoeming van de burgemeester uit de Grondwet te halen. Dankzij het CDA in de Eerste Kamer wordt daarmee het pad geëffend voor de gekozen burgemeester. Dat hoeft geen directe verkiezing te zijn. Het CDA stelde wel een voorwaarde: de macht van de burgervaders blijft beperkt.

VK 14-10-2018

Nieuwe regeling inspreken door burgers.

In het vervolg elke dinsdagavond van 1900 - 2000 inspreekmogelijkheid ten overstaan van alle fracties in de raadszaal in "De Ontmoeting.

Alle fracties zullen bijeen zijn en er is geen tijdslimiet voor sprekers.

De OBBGROEP 2018 verzoekt toekomstige insprekers hun ervaring(en) aan ons mede te delen.