Onafhankelijke Betrokken Burgers

Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid " Onafhankelijke Betrokken Burgers"

De vereniging is op 17 januari 2019 opgericht met als vestiging Hollands Kroon en aangemeld als zodanig bij de Kamer van Koophandel onder nr.73826774.

Wilt u Onafhankelijke Betrokken Burgers OBB ondersteunen? Dat kan door vriend te worden. U ontvangt dan periodiek onze nieuwsbrief waardoor u op de hoogte blijft van onze inspanningen.

U kunt uw incidentele of periodieke bijdrage (minimum € 5,--) storten op bankrekeningnummer NL09 RBRB 0778 2144 78 t.n.v. Onafhankelijke Betrokken Burgers.

Wilt u méér invloed op onze activiteiten? Dan kunt voor € 10,-- per jaar ook lid worden van onze vereniging. Aanmelden kan op ons eMail-adres: obbgroep@ziggo.nl .

Met uw lidmaatschap kunt u in ieder geval deelnemen aan onze jaarlijkse ledenvergadering. Mocht u voor thema’s uit ons activiteitenprogramma beschikken over specifieke kennis, dan nodig we u graag uit om die kennis in te brengen en met ons te delen.

Meer informatie over ons vindt u op onze website: www.onafhankelijkebetrokkenburgers.nl

Statuten op aanvraag beschikbaar via obbgroep@ziggo.nl

 

Wat zijn wij?

Een burgerinitiatief voor een maatschappelijke beweging die inspraak en betrokkenheid bij het openbaar bestuur wil vergroten.

 

 Wie zijn wij?

 Een groep van onafhankelijke betrokken burgers zonder politieke binding, bestaande uit:

Wim Hermans (Anna Paulowna), Rob Ravensteijn (Winkel), Wim Sepers (’t Veld) en Tjeerd van Weering (Kolhorn), Co Kamst (Hippolytushoef) Arjen Voogt per onderwerp aangevuld met betrokkenen/Sympathisanten/belangstellenden anuit de maatschappij en/of politiek.

Onze missie.                                               

  • Het betrekken van burgers bij zaken die zich in hun leefomgeving afspelen.
  • Stimuleren van actief burgerschap in brede zin.
  • Verbeteren van de lokale/regionale verhouding burger <> bestuur.
  • Vergroten van de invloed van de burger op het openbaar bestuur.
  • Handhaving en bevordering van cultuur en cultuurgoed in onze leefomgeving in de breedste zin des woords.

 

Verantwoording.

1. Op de website geplaatste artikelen vallen alleen onder de verantwoordelijkheid van de O.B.B. als de ondertekening luidt:  Namens de O.B.B.

Sociale media

2. Als u de inhoud van de website van www.onafhankelijkebetrokkenburgers.nl  via sociale media deelt, zijn uw persoonlijke gegevens zichtbaar voor de bezoekers van uw persoonlijke pagina's op deze sociale-mediasites. O.B.B. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens via dergelijke media.

Andere websites

3. De website van www.onafhankelijkebetrokkenburgers.nl biedt mogelijk verwijzingen - inclusief hyperlinks - naar websites die worden aangeboden door andere bedrijven / personen of door sociale media. O.B.B. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens via deze websites.