Gedragscode voor ambtenaren Hollands Kroon?

Waarom niet , vraagt Co Kamst zich af.

Minder hulp beschikbaar Incluzio en problemen in de jeugdhulp

Bij het raadplegen van de website www.hollandskroon.nl werden de onderstaande vragen gevonden, ingediend door de fractie GL.

Je vraagt je af; heb ik wat gemist in de lokale media? Is er op een minder toeganklijke manier gecommuniceerd?

Vervolgens antwoord gekregen van de fractie GL maar nog steeds onduidelijk waarop nu is gecommuniceerd over deze belangrijke zaken die met name zorgvragers en bijhorende familie direct raken.

 “PV 2025 GL thuishulp in de zomerperiode

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/HollandsKroon/e983ee81-e271-4d51-8dac-aa09b4d45aad

 Deze voor betrokken zorgvragers, belangrijke maatregel is niet te vinden op de lokale media, alleen op de website www.hollandskroon.nl

PV 2023 GL Uitval in jeugdhulptrajecten gemeente Hollands Kroon

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/HollandsKroon/6cbb5581-31c8-4cc6-b5f1-e66cea397c20

 

De website van Incluzio toont ons de volgende informatie:

Denkt u met ons mee via de klantenraad?

Om advies te geven, willen de leden goed op hoogte zijn wat er speelt. Deze voornemens zijn veelbelovend daarom onze vraag of u bekend bent met de maatregel: “thuishulp in de zomerperiode? 

Op de website van IncluzioHK staan de ‘vijf principes’ vermeld, de eerste twee zijn veelbelovend. De OBB hoopt dat u als klantenraad Incluzio over deze maatregel Incluzio zult onderhouden over de vraag hoe de zorgvragers deze informatie tot zich kunnen nemen en waarom geen mededeling in de lokale media?. De vragen die zijn gesteld aan het college zijn interessant (zie PV 2025) en de antwoorden zijn wellicht voor u als klantenraad een leidraad een klinkend advies te geven

Vijf principes van Incluzio.

We hebben voor Hollands Kroon vijf leidende principes geformuleerd: 

1. We zijn toegankelijk voor inwoners, partners en stakeholders. We gaan een open gesprek met hen aan en zorgen voor commitment in afspraken.

2. We prikkelen en benutten de talenten van inwoners, collega’s, onderaannemers en onze ketenpartners.

==========================================================================

Ik heb de conclusie getrokken dat wederom de burgers van Hollands Kroon niet tot slecht worden geïnformeerd. Immers deze informatie is van belang niet alleen voor de zorgvragers maar ook voor hun familie, andere hulpinstanties en de burgers van deze gemeente.

Dus, wie weet op welke manier is gecommuniceerd??

Wim Hermans

Betrokken burger.