Gemeenteraad wil meer openbare toiletten

Datum:

HOLLANDS KROON - ANNA PAULOWNA - Hollands Kroon is een gastvrije gemeente met de ambitie om meer bezoekers te ontvangen, zo stelt de gemeenteraad.

Mike Deutekom 23-12-2019

Daar horen openbare toiletten bij. En die zijn er niet of nauwelijks in de dorpen in de gemeente. Daarom wil de raad dat burgemeester en wethouders van Hollands Kroon met ondernemers(verenigingen) om tafel gaat om ’het ontbreken van de beschikbaarheid van toiletvoorzieningen op te lossen’. 

De raad wil eind maart van het college van B en W horen of er mogelijkheden zijn om mensen met bijvoorbeeld buik- of blaasproblemen of andere chronische beperkingen tegemoet te komen. 

Angst

„Er is een groeiende groep mensen die aan een aandrangincontinentie lijdt en daardoor zeer regelmatig een toilet moet bezoeken. De Maag-Lever-Darm-stichting heeft een oproep gedaan voor meer en schone toiletten in de openbare ruimte. Mede omdat mensen met buik - of blaasproblemen zeggen dat ze vaak thuisblijven uit angst niet snel genoeg bij een toilet te kunnen komen”, geven de partijen Senioren Hollands Kroon, Onafhankelijk Hollands Kroon, D66, PvdA, VVD en CDA in een motie aan. 

De fracties hopen dat een aantal winkels of horecabedrijven hun (rolstoel) toiletten eventueel tegen betaling willen openstellen, zonder daarbij de verplichting op te leggen dat er een consumptie genuttigd moet worden. „Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving, ook mensen met een beperking”, aldus de gemeenteraad, die de motie unaniem aan heeft genomen.

Noordhollands Dagblad

 

Noot: 

Reeds in 2014 is veelvuldig gewezen op de vergrijzing, met name in de Noordkop. Een van de onvermijdelijke symptomen van het ouder worden is de noodzaak voor toiletbezoek.

Het winkelcentrum “De Sluis” in Anna Paulowna,  dat steeds meer bezoekers krijgt vanwege de toename van inwoners en buitenlandse werknemers, is evenals de andere winkelcentra in Hollands Kroon  de plek waar een openbaar toiletgebouw een absolute noodzaak is. Het zou de gemeenteraad sieren een dergelijke faciliteit als absolute noodzakelijkheid te waarderen en te realiseren. Het zal de leefbaarheid voor de ouder wordende bevolking aanzienlijk verhogen.

Wim Hermans

Tijdelijke ondersteuning mantelzorgers Hollands Kroon

Tijdelijke stop ondersteuning mantelzorgers Hollands Kroon

di 15 okt 2019 10:44

Met ingang van 15 september 2019 stopt het Mantelzorgcentrum met individuele ondersteuning aan mantelzorgers. Het Mantelzorgcentrum heeft onvoldoende middelen uit subsidie ontvangen om mantelzorgers tot aan het eind van 2019 te ondersteunen. Mantelzorgers kunnen zich nog steeds inschrijven bij het Mantelzorgcentrum. Zij ontvangen dan de digitale nieuwsbrief. Bovendien mogen mantelzorgers uit Hollands Kroon een beroep doen op respijtzorg en de mantelzorgwaardering. Het Mantelzorgcentrum voert deze aparte projecten uit in rechtstreekse opdracht van gemeente Hollands Kroon. Per 1 januari 2020 hervat het Mantelzorgcentrum de individuele ondersteuning en het overige aanbod aan mantelzorgers voor zolang de middelen dit toelaten.

Jammer
Het Mantelzorgcentrum betreurt dit besluit ten zeerste. De eerste reacties van mantelzorgers laten zien dat zij de tijdelijke stop bijzonder jammer vinden: hun onafhankelijke, gespecialiseerde steun bij hun niet geringe mantelzorgtaken is niet langer beschikbaar. Dit doet de geruststelling van een continue hulplijn teniet.

Brief
Het Mantelzorgcentrum heeft Incluzio Hollands Kroon een brief gestuurd om hen formeel op de hoogte te stellen van de tijdelijke stop. Deze brief is tevens naar het college van Burgemeester en Wethouders van Hollands Kroon gestuurd. Hierin staat onder andere dat het Mantelzorgcentrum meerdere gesprekken heeft gevoerd met Incluzio om de middelen voor mantelzorgondersteuning te verhogen. Het bedrag is al jaren ontoereikend om mantelzorgers uit Hollands Kroon te voorzien van de basisondersteuning vanuit het Mantelzorgcentrum. Met deze brief hoopt het Mantelzorgcentrum mantelzorgers in 2020 en de jaren daarna adequaat te kunnen ondersteunen.

Wilt u reageren? Redactie@onafhankelijkebetrokkenburgers.nl

 

Aan de omwonenden van BOUWLOCATIE De Zwerm

De laatste ontwikkelingen.....