20200302 Informatieblad per 2 mrt raden Regionale Energie Strategie NHN

Aanleiding
In de afgelopen maand hebben we stap 3 van het RES-proces: de lokale verrijking afgerond (zie illustratieproces op volgende pagina) en zijn we gestart met stap 4: naar de concept-RES.