Concept Programma Duurzaamheid 2020-2022 besluitvorming (1)

Concept Duurzaamheid 2020=2022

Concept Duurzaamheid 2020-2022

1. Inleiding

Nederland staat voor een aantal grote opgaven. De energietransitie is in onze gemeente al goed zichtbaar, en worden er grote stappen gezet in CO2-neutrale opwek. Maar er liggen ook opgaven als het gaat over klimaatverandering, circulaire economie en biodiversiteit. Met het programma Duurzaamheid stelt het college u voor, hoe we nog beter kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving. Niet voor niets zien we duurzaamheid als een leidend en verbindend principe voor ons handelen. Door uitvoering van het programma Duurzaamheid gaan we verdere klimaatverandering tegen, en werken we aan de gevolgen van klimaatverandering. Verder zetten we stappen in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie, en dragen we bij aan het verbeteren van de biodiversiteit. Het programma Duurzaamheid is een uitwerking van het coalitieakkoord en het Programma Leefbaarheid, Cluster Milieu. Het is de wens van het college en de raad geweest om een programma Duurzaamheid op te stellen. Het Deltaplan Biodiversiteit is nog in ontwikkeling. Na vaststelling door de raad wordt het een integraal onderdeel van het programma Duurzaamheid. Lees verder de Pdf.