Geen toetsing ontwikkelingen aan duurzaamheid en bewoners

Nu steed duidelijker wordt dat ontwikkelingen in HK niet getoetst worden aan duurzaamheid en inzichten van inwoners,

wordt het inderdaad tijd het bestuur te confronteren met de zwijgende meerderheid en het risico dat de verkiezingen in 2022 gekaapt gaan worden door populisten. Via brieven aan de Raad, de volksvertegenwoordiging, en inspreken kan e.e.a. vorm krijgen. 

Voor mij persoonlijk is het niet te verteren dat de ontwikkeling ten westen van de A7 beschreven is in het gebiedsplan Wieringermeer,

dat dit plan onderwerp van een MER moet zijn, dat het gebiedsplan onder druk van de LTO is ingetrokken, maar dat de datacenter-plannen gewoon doorgaan zonder uitvoering van een milieutoets.

Lees HIER de eindrapportage.

De duurzame belangen van deze gemeente worden door dit bestuur onvoldoende behartigd !

Met vriendelijke groet,

Arjen Voogt

Deelnemer OBB