Sturen op kwaliteit VNG 3 oktober 2019

Kwaliteit in het sociaal domein
Hoe krijg je als raadslid zicht en grip op de
uitvoering van Wmo2015 & Jeugdwet?