Definitieve opdracht werkgroep sociaal domein

Ter vaststelling door presidium 12 november 2019 VASTGESTELD

Tijdens uw vergadering van 15 oktober jl. bent u ermee akkoord gegaan dat de voorbereidingsgroep sociaal domein.............verder zie P