2020-03-25 schriftelijke vragen GroenLinks toezichthouder sociaal domein

Er moet expliciet om gevraagd worden......Hiermee wordt de opvallende stilte rond het Sociale Domein wellicht verbroken.
Ook de onderzoekscommissie die zich zou bezig houden met Incluzio HK zweeft.