De gemeente Hollands Kroon is voorlopig niet aan de beurt

Keek op de Week met windmolens, provincie en ......

 Datum: zondag 2 februari 2020 

 Categorie: Energie-transitie Keek op de Week Provincie NH

In alle plannenmakerij is de Noord-Hollandse regel losgelaten dat windturbines minimaal 600 meter van huizen moeten afstaan. En juist dit betreft de leefbaarheid en gezondheid van de omwonenden.

 Koggenland en Medemblik hebben al laten weten hoe zij er over denken!

Koggenland wil afstand turbines op minimaal 600 meter van woningen

Medemblik zegt ‘nee’ tegen plannen provincie voor nog meer windmolens  

Wethouder Meskers van Hollands Kroon heeft eerder laten weten: 

'De gemeente Hollands Kroon is voorlopig niet aan de beurt waar het gaat om nieuwe windparken, zonneweides of geothermische projecten.' 

Hollands Kroon achter in rij bij aanleg nieuwe windparken in Noordkop

 

Het is onbegrijpelijk dat het provinciebestuur de leefbaarheid en gezondheid van bewoners 'vergeet'. Het verlagen van de grens van 600 naar 200 meter heeft grote consequenties. Inmiddels is duidelijk dat Nederland de slechtste geluidsnorm van heel West-Europa heeft. Bij onze norm ondervindt 20% van de omwonenden ernstige hinder. Bovendien is Nederland het enige land dat een gemiddelde norm hanteert, overal elders gebruikt men gewone meetbare decibels.  


Zo staat in: t 'NH perspectief:

De gezondheid van de bevolking wordt beschermd door wet- en regelgeving, maar wordt daarbij afgewogen tegen andere belangen. 

 

Tot heden zijn er zelfs geen onderzoeken gedaan naar de gevolgen van de gezondheid van omwonenden door het laagfrequent geluid van windmolens. Stichting Laagfrequent geluid schrijft:

Tot nu toe voert de Rijksoverheid geen beleid op gebied van LFg. Ook is er geen wetgeving. Een melding maken bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, kan hen attenderen op het bestaan van de problematiek en de noodzaak tot aandacht, erkenning, beleid en onderzoek.

En dan wil men wel het hele land vol met windmolens zetten.

En wat levert het op? Helemaal niets! Alle gezinnen betalen elke maand een bedrag via hun energierekening voor de subsidies van de windmolens.
Windmolens en zonnepanelen, thans 5% van alle energiebehoefte, kunnen nooit voldoen aan alle energiebehoefte.

Bron: St. Jas zondag 2 februari 2020