Redactie@onafhankelijkebetrokkenburgers.nl

Wilt u deelnemen in onderwerp....

Wenst u deel te nemen als symphatisant of deelnemer door mee te denken en te praten in een denktank ? 

Onderwerpen die daarvoor geschikt zijn o.a:

>Duurzaamheid

>Omgevingsvisie

>Sociale Domein en samenleving

>Infrastructuur

>Regionale energie strategie.

>Verkeerszaken

 

In alle gevallen gaarne uw gegevens zoals:

Naam en voornaam.

Adres:

Woonplaats: 

E-mailadres:

Telf. thuis en/of Mobiel

Onderwerp waaraan u actief wenst deel te nemen in een denktank, geef uw voorkeur op !