2020-04-15_Onderzoek-EZ-Nucleaire Centrales in Energiescenario's 2050