VVD wil uitstel over besluit RES

VVD worden Hollands Kroon vraagt zich af of het college een besluit gaat nemen over de Regionale Energie Strategie (RES), of dit kan worden uitgesteld. Dat laatste heeft de voorkeur.

In de RES worden plangebieden aangewezen voor windmolen- en zonneparken zodat de regio aan de opgave voor duurzame energie kunnen voldoen. Op 31 maart stond een beeldvormende vergadering op de agenda waar de gemeenteraad van Hollands Kroon wensen en bedenkingen kan uiten ten aanzien van de concept-RES,  stelt raadslid Lars Ruiter.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus werd de bijeenkomst geannuleerd. ,, We hebben echter te maken met een strak geregistreerd tijdschema", aldus Ruiter. Het proces loopt mogelijk vast als geen besluit wordt genomen. In april zouden we een klap moeten geven op het concept. Maar dat kan nu dus niet.

De VVD stelt het besluit daarom liever uit. ,, Er zijn heel veel belangen mee gemoeid ". De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft onlangs een amendement aangenomen waarin  is uitgesproken dat landbouwgrond gevrijwaard moet blijven van zonneparken. Ook is aangegeven dat zonneparken op agrarische grond niet paassend zijn. Daar moet rekening mee worden gehouden.

Hij gaat er wel vanuit dat de raad de concept-RES voor 31 maart kunnen ontvangen. Tenslotte wordt er achter de schermen doorgewerkt door de stuurgroep. De ' fysieke bijeenkomsten zijn al geweest" .

Bron: Nhd 26 mrt 2020