opiniestuk Incluzio 2.0

Incluzio en Hollands Kroon, voltreffer of miskleun?
Voorwoord.
Over de samenwerking tussen Hollands Kroon en Incluzio is door anderen al veel gezegd en geschreven.