Beste Wim Hermans 30-6-2020

Ingezonden door mantelzorgster

Ingezonden van een mantelzorgster

Beste Wim Hermans,

 

Ik heb uw bericht gelezen op van OBB over minder hulp beschikbaar van Incluzio en problemen in de jeugdzorg.

Wat ik daarvan weet is dat alle thuiszorgmedewerksters  op 21 juni  een brief van Incluzio hebben ontvangen met de volgende inhoud volgens de facebookpagina:  Het leed dat Incluzio heet:

 

Het leed dat Incluzio heet

21 juni om 21:10 · 

ONDERSTAAND BERICHT KREGEN AXXICOMMEDEWERKERS VIA DE MAIL.
(Axxicom is onderdeel van moederbedrijf waar Incluzio ook onder valt)
_____________________________________________

Via deze weg willen we je informeren over vervangende hulp aan onze klanten in de zomerperiode.

Beperkt vervanging beschikbaar
Gezien de bijzondere omstandigheden waarin we vanwege de Coronacrisis verkeren, hebben de gemeente Hollands Kroon en Incluzio Hollands Kroon, waar ook Axxicom onder valt, in overleg besloten in de zomerperiode anders met de personeelscapaciteit om te gaan dan normaal. Dit betekent dat we niet alle klanten van vervanging kunnen voorzien en meer dan tevoren een beroep doen op het eigen netwerk van de klant. Vanzelfsprekend zullen de meest kwetsbare klanten wel van vervanging worden voorzien maar de rest van de vakantievervanging komt dus te vervallen.

We verzoeken jou deze boodschap met je klanten te communiceren als je in de periode tussen 1 juli en 6 september met vakantie gaat.

Kwetsbare klanten
Zoals hierboven beschreven krijgen kwetsbare klanten dus wel hulp. Dit zijn klanten waarbij een direct (gezondheids)risico ontstaat als we niet zouden komen. Waar moet je dan aan denken?

- Klanten met psychische problemen
- Klanten zonder netwerk
- Klanten met COPD/longproblematiek

Als je van mening bent dat één (of meer) van jouw klanten tot de kwetsbare groep behoort, dan kan je dit doorgeven via een antwoord op deze mail. We zullen dan in overleg met jou bepalen of deze klant inderdaad niet zonder hulp kan. We vragen je om kwetsbare klanten uiterlijk woensdag 24 juni aan ons door te geven. Vermeld in jouw mail de naam van de klant, woonplaats klant, aantal uren per week en de reden waarom deze klant absoluut niet zonder hulp kan.

Vragen
Heb je vragen over deze boodschap? Je kan jouw vragen bespreken met **** ******* tijdens een spreekuur van 16:00 tot 17:00 uur op de volgende data:

Vrijdag 19 juni
Maandag 22 juni

Je kan **** bereiken op: telefoonnummer 06********

Alvast bedankt voor jouw medewerking en we rekenen op jouw begrip in deze uitzonderlijke situatie.

 

Het komt er dus op neer dat thuiszorgmedewerkers moeten diagnosticeren wie tot de kwetsbare groep behoort en wie niet. Hiervoor zijn ze niet opgeleid, het hoort niet tot hun werk. Dit zou een taak moeten zijn van Incluzio zelf. Hierover heeft Jan Eichhorn kritische vragen gesteld aan het college. 

Bovendien is het doorgeven van medische gegevens in strijd met de AVG.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/medische-gegevens-gebruiken-en-delen#:~:text=Mag%20mijn%20zorgverlener%20mijn%20medische,een%20zorgverlener%20vertelt%2C%20geheim%20blijft.

Medische gegevens gebruiken en delen | Autoriteit Persoonsgegevens

Medische gegevens gebruiken en delen. Gegevens over iemands gezondheid zijn gevoelig. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bepaalt dan ook dat dit bijzondere persoonsgegevens zijn.

autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

 

Ik begreep dat het college moet gaan bezuinigen op de zorg vanwege de voortdurende tekorten van Incluzio. Er zijn natuurlijk veel manieren om te bezuinigen bij Incluzio. Maar de gemeente doet het nu via de meest kwetsbare burgers. Volgens mij is dit een onrechtmatige bezuiniging: Om drie redenen:

  1. De zorg die nu wordt afgenomen is al geïndiceerd. Er bestaat nl. al een gemeentelijk besluit over de te verlenen zorg, dus het is onrechtmatig om deze zomaar te stoppen en het over de schouders van mantelzorgers te gooien. 
  2. De VNG en het kabinet hebben juist opgeroepen om vanaf 1 juli (morgen) deze hulp aan de meest kwetsbaren te hervatten. Ze roepen zorginstellingen op om dit te doen.  Ook zijn er nu voldoende beschermings- en testmiddelen. Corona kan nu niet meer als excuus worden gebruikt om minder zorg te leveren. Vanaf 1 juli gaat er een nieuwe fase in. Incluzio trekt zich hier niets van aan. 
  3. Een overheid moet altijd transparant handelen. De gemeente (Incluzio) mag zich niet verschuilen achter coronabeleid om budgetproblemen bij Incluzio op te lossen. 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/tot-1-juli-omzetgarantie-zorgaanbieders.13353350.lynkx

 

Tot 1 juli omzetgarantie zorgaanbieders

Gemeenten moeten met zorgaanbieders voor juli afspraken maken over de hervatting van zorg en ondersteuning. Tot 1 juli krijgen zorgaanbieders de omzet helemaal vergoed, daarna stopt het. Dat hebben …

www.binnenlandsbestuur.nl

Ik geloof niet dat veel gecommuniceerd is met de betrokken clienten. Eerst mochten ze het niet eens weten, later werd dat bijgesteld. 

Het blijft een vreemde zorginstelling, dat Incluzio. Het kent de wet- en regelgeving niet goed lijkt het. En de gemeente gaat daarin mee. 

 

Hopelijk u hiermee geinformeerd te hebben,

 

vriendelijke groeten,

 

Kitty Maanders, mantelzorger en betrokken bij de gang van zaken