Zie ook raadsagenda van 17 juni 2020

Is dit negatief resultaat gewoon het resultaat – misschien iets lager – waarover uiteindelijk de gemeenteraad na het boekjaar weer over “mag” beslissen?