Waar staat je gemeente?

Is het niet merkwaardig dat op www.waarstaatjegemeente.nl geen informatie is te vinden over: 

Cliëntervaring Wet maatschappelijke ondersteuning

GEMEENTE HOLLANDS KROON - NIET BESCHIKBAAR

Hollands Kroon, geraadpleegd op 27-05-2020

 

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Rapportage

Hollands Kroon, geraadpleegd op 27-05-2020 

De gemeente heeft geen toelichting op GMSD gegeven. 

 

De laatste info is te vinden over 2017 en 2018…….er wordt volgens VNG geen data geleverd. Welke zelfsturend team is hiervoor verantwoordelijk? 

www.waarstaatjegemeente.nl

W.J.Hermans
27 – 5- 2020