Participatie nws.brf 35 Lada

Reactie op deze kwestie die 8 sep. door de gemeenteraad HK digitaal zal worden behandeld, volgt zo spoedig mogelijk.