Verzoek gericht aan mij.....

De klantenraad heeft mij verzocht na te denken over toetreding tot de klantenraad Incluziohk.

Ik heb besloten en laten weten dat niet te doen. Mijn reden is dat ik dan vrees mijn onafhankelijkheid te verliezen.