5.3 Bijl.Startnotitie burgerparticipatie

In januari 2013 verscheen de startnotitie: ' Alleen ga je sneller, samen kom te verder '.