PGB toen en nu....

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat het persoonsgebonden budget (pgb) werd ingevoerd. In die kwart eeuw heeft het pgb zich gemanifesteerd als een uitgelezen manier om de keuzevrijheid van zorgbehoevenden te waarborgen, maar heeft het ook kritiek te verduren gehad. In deze vijfdelige serie over 25 jaar persoonsgebonden budget richten we ons op de vraag hoe het pgb zich in de verschillende zorgdomeinen heeft ontwikkeld. Vandaag het tweede deel: emeritus hoogleraar Harrie Verbon bespreekt waarom er weinig reden is om die 25 jaar te vieren. De voordelen van een pgb in de Wmo en Wlz zijn langzaam weggedreven van pgb-houder naar zorgaanbieder.

Lees HIER verder..........