Incluzio hollandskroon: negatieve cijfers

Gepubliceerd: 29-06-2020 | 14:01:00

Incluzio Hollands Kroon verwacht dit jaar een negatief resultaat te boeken van ruim acht ton. De omzet zal uitkomen op 20 miljoen euro.  Er zijn drie oorzaken aan te wijzen voor het verlies. Zo wordt de verwachte besparing op de jeugdzorg een kleine vijf ton minder. Ook bij de Wmo valt de verwachte besparing minder goed uit. Het tekort bedraagt hier ruim drie ton. Het aandeel in het tekort van wijkteams bedraagt 7.000 euro negatief.  

Door de invoering van het abonnementstarief bij Wmo-voorzieningen zijn de kosten van de huishoudelijke hulp gestegen. Hoe denkt Hollands Kroon deze kosten naar beneden te brengen? Lees verder.

https://www.noordkopcentraal.nl/nw-28464-7-3794589/nieuws/column_gemeente_praat_kostenstijgingen_incluzio_altijd_goed.html?page=2