Ten geleide en Transcript 18 februari 2021 vs 07

Transcript van Beeldvormende en Oordeelsvormende raadsvergadering van 18 februari 2021 met o.a. beheersmaatregelen Jeugdzorg en Wmo.

Jeugdzorg weer terug naar het Rijk??

Jeugdzorg weer terug naar het Rijk? publicatie 12 april 2021.
wethouders verwijzen naar kwetsbare gezinnen. Maar de stijging bij
Jeugdzorg zit hem juist bij de hogere inkomens........