Reactie van Arjen Voogt

Reactie op denk  mee over de vijf keuzes om in Hollands Kroon van het aardgas af te komen

 

Goede avond,

Geconfronteerd met verschillende berichten over 1) een aanzienlijke verlaging van de productiekosten van waterstof;

2) het mogelijk duurzaam verklaren van aardgas door de EU; 3) de verspilling van energie door de datacenters in de polder, raak ik een beetje gedemotiveerd door de starheid in het denken en handelen van overheden.

Steeds mer bekruipt mij het gevoel dat een aardgasvrije gemeente zoals beoogd, geen doel kan zijn.

Als 2/3 van het huishoudelijk energiegebruik door gas wordt geleverd, vraagt elektrificatie een gigantische verzwaring van het net. Toekomstig gebruik van waterstof vraagt juist instandhouding in plaats van afbouw van het gasnet.

De vestiging van datacenters ondermijnt, vrees ik, het draagvlak voor de RES als breed bekend wordt dat de 3,51 TWh die de datacenters in deze regio naar verwachting in 2050 gebruiken, met wind en zon zal moeten worden opgewekt en dat daarvoor 200 turbines van 5 MW of3510 hectare aan PV nodig zijn.

En dan is er nog geen kWh stroom voor huishoudens, bedrijven en vervoer duurzaam opgewekt.

Ook nu op provinciaal niveau vragen bij de ontwikkelingen worden gesteld en een nieuw kabinet wordt geformeerd, gaat Hollands Kroon gewoon door op de ingeslagen weg.

Ik denk met vele deskundigen dat naast plaatsing van PV-panelen op alle daken die daarvoor in aanmerking komen, isolatie van huizen en gebouwen momenteel de enige maatregel is die verantwoord is; maar dan niet een isolatie volgens de BENG-normen maar een isolatie die het verwarmen van een gebouw (bijna) overbodig maakt. Dit alles maakt dat het keurslijf waarin HK zijn inwoners wil proppen mij niet past. Dus wat mij betreft geen medewerking aan of participatie in dit HK-initiatief maar een gemotiveerd afwijzen van deze dubieuze exercitie.

Met vriendelijke groet,

Arjen Voogt

25 mrt 2021