Reactie Rob Ravensteijn

DENK MEE MET DE OBB

Onderwerp: De energietransitie in Hollands Kroon.

Beste Onafhankelijke Betrokken Burgers / beste belangstellende, w.o. de gemeenteraad van HK,

De besluiten die eerder genomen zijn in Parijs en later in Den Haag aangaande het klimaat raken ons als inwoner, nu en in de toekomst. Belangrijk dat het lokale bestuur onze geluiden ook meeneemt in de besluiten. Ook belangrijk dat bijtijds ons de goede vragen gesteld worden en dat er ook iets mee gedaan wordt. Daarover heerst twijfel bij veel burgers.

Al eerder lieten wij ons horen bij de RES. Ook nu de warmte transitie aan de orde is. De vragen die aan burgers gesteld worden zijn voor ons niet echt uitnodigend. Tot nu toe is slechts 18 keer gereageerd door inwoners. (24/3) Wij willen het burgergeluid zo zuiver mogelijk en bijtijds aan de gemeenteraad kenbaar maken en voor de verkiezingen ook duidelijk maken wat hiervan het resultaat is geweest. Participatie en burgerbetrokkenheid is van het allergrootste belang en vraagt van bestuurders vertrouwen in burgers. Daar is veel mee mis, zo hoorden we ook zondag j.l.  van Tjeenk Willink. Lokaal speelt dit niet anders.

Waarover willen wij u horen?

  1. Niet over de vraag of het belangrijk is om de CO2 terug te dringen. Ja dat is belangrijk en daarover is al een besluit genomen: 49-55% in 2030 en 100% in 2050
  2. Niet over de vraag of ‘van het gas af’ de enige juiste weg is. Dat is het niet. Anders gezegd: De Nederlandse regering en het parlement hebben hiervoor gekozen. Het is een methode, geen doelstelling en heeft met politieke afwegingen te maken.  Voor deze vragen verwijzen we naar de landelijke politieke partijen van uw keuze.

Waarover dan wel?

  1. 3.     Wat heeft u als bewoner / eigenaar of huurder, zelf nodig aan informatie of middelen om tot actie over te gaan?
  2. 4.     Wat verwacht u van de gemeente aan voorwerk of steun voordat u tot actie kunt overgaan?

Als u hebt kennisgenomen van het plan Transitievisie warmte Hollands Kroon (na 1 april beschikbaar), of van samenvattingen daarvan in de media en u hebt daarover een opmerking dan kunt u die toevoegen.

Stuur uw opmerkingen over vraag 3 en 4 naar ons mailadres: redactie@onafhankelijkebetrokkenburgers.nl

Wat doen wij met uw inbreng?

Wij bundelen alle binnengekomen reacties en sturen die door naar de gemeenteraad. Voor de verkiezingen brengen wij ook verslag uit hoe hiermee is omgegaan.

Wilt u zich aansluiten bij de OBB? Dat kan. De OBB is een beweging die open staat voor iedere burger die betrokkenheid, democratie en respectvolle bejegening onderschrijft. Zie elders op deze website.

Doneren? Graag. De gemeente steunt ons niet in de kosten: Elk bedrag is welkom , stuur een email aan hermans1@ziggo.nl , u ontvangt dan per omgaande gegevens om uw donatie over te maken.