Op de site van LAKA initiatief KPMG

Verontrustend initiatief KPMG.

2021-03-30-Brief_Gelderland_inventarisatie_huisvesten_kerncentrale

Samen werken we met zes Gelderse regio’s aan de RES 1.0. De RES 1.0 richt zich op de realisatie van hernieuwbare energie (voornamelijk uit zon en wind) uiterlijk 2030.

2021-04-07-Consultatie Gemeenten over Kernenergie

KPMG vraagt provincies of ze belangstelling hebben voor een kerncentrale in hun regio. De uitvraag is het gevolg van de motie van voormalig Kamerlid Dijkhoff (VVD) die de regering vroeg te onderzoeken

2103+Adviesrapport+Betrokken+bij+klimaat

Het klimaatbeleid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda, omdat de uitvoering van het Verdrag van Parijs en de Green Deal van de EU vergaande maatschappelijke gevolgen heeft.

2020-09-178-kst-35570-11 MOTIE KERNENERGIE

Motie Dijkhoff (VVD)