120788-21-004.795-rapc-Transitievisie Warmte Hollands Kroon_signed (1)

Onze vragen aan u staan in het tweede bericht.