2021-05-07-Handhavingsverordening Participatiewet HK-2017-11-28

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
De gemeenteraad heeft op 18 december 2014 de Handhavingsverordening Participatiewet, loaw en
loaz gemeente Hollands Kroon 2015 vastgesteld.