bestuurreglementen

Belangrijk voor alle verenigingen en stichtingen !!!

Alle statuten en Huishoudelijke reglementen aanpassen a.d.h.v. nieuwe wet.