Nog een topambtenaar weg na gemeentesecretaris

Bestuurlijke gang van zaken in Schagen.