Transcript raadsvergadering 29 juni 2021

Reacties van de volksvertegenwoordigers gemeenteraad HK
Informatieverstrekking door het college en hoe er door de raadsleden mee omgegaan werd.
De uiteindelijke stemuitslag.