Gezien het aantal bezoekers van onze website valt de respons tegen. Daarom is besloten tot een andere koers waarin de lokale politiek meer centraal zal staan.

De website wordt door de kerngroep leden Voogt en Hermans opgeschoond waarbij minder relevante artikelen worden ingeruild tegen beschouwingen en opinies over onderwerpen die Hollands Kroon betreffen.

Met het oog op de verkiezingen in maart 2022 zal aan de gemeentelijke website: www.hollandskroon.nl en de website van de gemeenteraad: http://gemeenteraad.hollandskroon.nl meer aandacht worden gegeven. Ook zullen de websites van onze buurgemeenten worden gevolgd.

 

Om de OBB stukken breder te delen met de inwoners van Hollands Kroon zal gestreefd worden naar vergroting van het aantal mediakanalen. Binnenkort worden hierover contacten gelegd. Over de resultaten houden we u via de site op de hoogte.

 

Omdat OBB geen subsidie ontvangt en aan het werk van OBB wel kosten zijn verbonden, zijn financiële bijdragen vanzelfsprekend welkom. Wenst u sponsor te worden dan een e-mail aan de  Redaktie@onafhankelijkebetrokkenburgers.nl en onze rekening gegevens worden u toegezonden

De OBB kern bestaat uit:

Rob Ravensteijn : robravensteijn@hotmail.com

Tjeerd van Weering : tjeerdvanweering@kpnmail.nl

Arjen Voogt : voogt.a@gmail.com

Wim Hermans : pensioenada@ziggo.nl