Geachte leden van de gemeenteraad

Aan de gemeenteraad toegezonden de ingezonden brief betreffende het concept Koersdocument Agrarische sector door OBB medewerker Tjeerd van Weering. De brief ontvangen door griffie op 31 aug.2021.