Huisartsenpraktijken in Polder samengevoegd..

Bron : Nhd 21 nov.2021
1. De problemen ontstonden door ziekte en vakanties....
2. Als nu iedereen terug is van vakantie en weer gezond zijn, wordt dan in de alkom bekend zijnde orde hersteld?

Immoreel winstbejag maakt de zorg kapot

Hugo de Jonge verklaarde in 2019 dat ‘de marktwerking in de zorg is doorgeslagen’. De vrije markt is nog steeds bezig zich in de haarvaten van onze samenleving te nestelen.
Door Kees Zwaan

Reactie wethouder sociaal domein Hollands Kroon 3 nov.2021

De wethouder laat het volgende weten:

1. Er is overleg geweest met VGZ, Inspectie Volksgezondheid en directeur Comed.

2. Comed zal alle 2800 patiënten via een brief op de hoogte stellen.

3. Maandag 8 november zal weer een arts aangesteld zijn die in Anna Paulowna zitting heeft.

4. De wethouder is niet blij met het antwoord van de Inspectie. De wethouder zal hier op reageren als zaken niet verbeteren.

Enige rust in dit dossier !

Weer een positieve stap verder !!! 

Artsen tekort HK

Tekort aan artsen in Hollands Kroon
Er is een groot probleem ontstaan nu blijkt dat zorgvragers die behoren tot de praktijk van Dr. Hoogbruin nul op hun rekest krijgen

De antwoorden van de wethouder Sociale Domein

Na de melding aan de wethouder Sociale Domein van Hollands Kroon kwamen de antwoorden..

Artsen HK

Reacties van columnist Kees Zwaan.