De antwoorden van de wethouder Sociale Domein

Na de melding aan de wethouder Sociale Domein van Hollands Kroon kwamen de antwoorden..

Artsen tekort HK

Tekort aan artsen in Hollands Kroon
Er is een groot probleem ontstaan nu blijkt dat zorgvragers die behoren tot de praktijk van Dr. Hoogbruin nul op hun rekest krijgen

Artsen HK

Reacties van columnist Kees Zwaan.

Immoreel winstbejag maakt de zorg kapot

Hugo de Jonge verklaarde in 2019 dat ‘de marktwerking in de zorg is doorgeslagen’. De vrije markt is nog steeds bezig zich in de haarvaten van onze samenleving te nestelen.
Door Kees Zwaan

Inspectie van volksgezondheid

De autoriteit die zeggenschap heeft.......