Openbaarheid data prb-2021-10362

Beleidslijn openbaarheid provincie Noord-Holland
Door de aanstaande inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo) en de duidelijke trend richting meer openheid en transparantie, is de wens.