2021-12-14-RES-Uitvoeringsprogramma-Noord-Holland-Noord

klimaatverandering klopt steeds harder op onze deur.De overstromingen in ZuidLimburg in de zomer van 2021 maakten pijnlijk duidelijk dat de gevolgen ook in ons land merkbaar zijn.