2020-02-Thorium-WISE

Thorium - een goed idee?
Thorium wordt de laatste tijd vaak genoemd als een alternatieve brandstof voor kerncentrales.