Op 7 februari jl keuze datacenters door Prov. NH

Op 7 februari jl. stelden Provinciale Staten de Datacenterstrategie van
Provincie Noord-Holland vast.
De fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon onderschrijft deze keuze in het geheel niet.